เปลี่ยนรหัสผ่าน
       
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สาขา
  รหัสผ่านเดิม    
  รหัสผ่านใหม่    
  ยืนยันรหัสผ่านใหม่    
       
   
  กรมสรรพากร 90 ซอบพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  กลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว