ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2272-9430, 0-2272-9431, 0-2272-8694-5 ในวันและเวลาราชการ
                                 0-2272-8775-6 นอกวันและเวลาราชการ

 

  คำชี้แจง
   กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก    กรณีเบิกแบบ ภ.พ.10
     - คุณต้อง สมัครสมาชิก และ เปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นคลิ๊ก เข้าสู่ระบบ      - สาขาที่เบิกแบบต้อง สมัครสมาชิก และ เข้าสู่ระบบ ด้วยสาขาที่ต้องการเบิกแบบเท่านั้น
   กรณีเป็นสมาชิกแล้ว  
     - คลิ๊กเข้าสู่ระบบ  
   กรณีลืมรหัสผ่าน  
     - คลิ๊กลืมรหัสผ่าน  
 
  กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  กลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว